Historia

Den 4 juni 1993 öppnade Porslinan. Detta skedde efter några år av förarbete av olika projektgrupper, både från kommunen, näringslivet och från ungdomar. Initiativet togs vid en ungdomskonferens som Karlskrona var värd för 1989.

Dessa projektgrupper arbetade fram förslag på hur ett samlat Ungdomens Hus skulle kunna se ut. Efter att de olika förslagen behandlats enades grupperna om en ram för Porslinan som med tiden har arbetats fram till dagens resultat.
En stor roll vid tillblivelsen spelade olika företag med Förlag Albinsson & Sjöberg i spetsen.

Självstyre
Då tanken bakom Porslinan är att ungdomarna själva ska styra över verksamheten och arrangemangen hjälper vi gärna unga arrangörer med råd, stöd och kontakter om ni vill arrangera. Detta händer ofta men det finns alltid plats för fler engagerade ungdomar.
Vi har vid ett flertal tillfällen hjälpt gymnasieelever med deras specialarbeten, det kan ha varit antingen konserter eller utställningar.

Varför heter stället Porslinan?
Namnet Porslinan kommer av att här en gång tillverkades porslin, Karlskronaporslinet. Porslinsfabriken var verksam mellan 1918 och 1968. I mitten av caféet står det en gammal brännugn som användes för att bränna porslin i den gamla fabriken. Där är det numera en liten caféavdelning för de som vill fika lite avskilt eller ta en kopp kaffe i lugn och ro.

X

Right Click

No right click